Velkommen til FALK – Foreningen for antroposofisk legekunst i Norge

FALK  er en forening for pasienter, terapeuter og alle som er interessert i antroposofisk medisin.

FALK har som formål å støtte og verne om den impuls som Rudolf Steiner og Ita Wegman har gitt til en utvidet legekunst. 

FALK  vil spre og fordype kunnskapen om denne impulsen ved å bidra til praktiske initiativ som forskning og utdannelse. 

FALK vil verne om menneskets frihet til selv å velge lege og behandlingsform. 

FALK  vil støtte legenes terapeutiske frihet og arbeide for at de antroposofiske legemidlene i størst mulig grad er tilgjengelig i Norge.