Velkommen til FALK – Foreningen for antroposofisk legekunst i Norge

FALK  er en forening for pasienter, terapeuter og alle som er interessert i antroposofisk medisin.

FALK har som formål å støtte og verne om den impuls som Rudolf Steiner og Ita Wegman har gitt til en utvidet legekunst. 

FALK  vil spre og fordype kunnskapen om denne impulsen ved å bidra til praktiske initiativ som forskning og utdannelse. 

FALK vil verne om menneskets frihet til selv å velge lege og behandlingsform. 

FALK  vil støtte legenes terapeutiske frihet og arbeide for at de antroposofiske legemidlene i størst mulig grad er tilgjengelig i Norge.

Oversikt over antroposofiske sykehus finner du her.

AKTUELT:

Årsmøte tirsdag 20.april 2021

I forkant av årsmøtet vil antroposofisk lege Thomas Johansson holde et innlegg. Han vil dele sine erfaringer med kreative spirituelle sosiale øvelser. Vi vil gjøre noen øvelser sammen, slik at vi får mulighet til selv å erfare hvordan det kan virke. Øvelsene kan virke helbredende både individuelt og i grupper.

Sakslisten for årsmøtet gjennomgår vi etter Johanssons innledning. Vi ønsker dere hjertelig velkommen kl 1800 i kantinen på Steinerskolen på Skjold

Adresse: Harald Skjoldsveg 50, 5236 Rådal.