Foredrag med Michaela Glöckler

Torsdag 28. april 2022 kl 19:00 på Steinerskolen på Paradis (Bergen)

Tema: «Education for the Future».

Hvordan kan vi støtte og bidra til barn og unges utvikling, slik at de blir motiverte til å møte fremtidens utfordringer?

Hvilke evner trengs for å løse de globale, sosiale, økologiske og økonomiske problemene? Hvordan bør utdanningssystemet være for å fremme slike evner? Hvilke aktiviteter bør fremmes i klasserommet?

Hvordan ruster vi barna til å stå modne og oppreiste overfor informasjonsteknologien?

Uansett hvilken problemstilling som velges: det som trengs er mot og trygghet, helse og livsglede.

Michaela Glöckler er barnelege og tidligere leder for medisinsk seksjon ved Goetheanum. Hun har holdt en rekke foredrag og skrevet flere bøker. Foredraget vil bli holdt på engelsk.

Det er stengt for kommentarer.