Antroposofisk medisin

Mange mennesker har i dag stor bevissthet om egen helse. Folk øker sin innsikt i det medisinske fagfeltet og gjør seg opp meninger om forskjellige behandlinger. Noen opplever bivirkninger av medisinsk behandling, andre utilstrekkelig effekt og mange ønsker at det kan gjøres mer i deres sykdomssituasjon. Dette kan være grunner til at mange søker behandling som innebærer en dypere forståelse for sykdom og helse. Ofte henvises man da til ”alternativmarkedet” i stedet for til en ekte komplementærmedisinsk retning. Få kjenner til den impuls som Rudolf Steiner i samarbeid med dr. Ita Wegman har gitt til en utvidet legekunst, som kalles antroposofisk medisin. I den antroposofiske medisinen tilstrebes en nytenkning og utvidelse i det medisinske fagfelt gjennom en antroposofisk menneske-, kultur- og naturforståelse. Antroposofisk medisin utøves bare av leger med vanlig medisinsk universitetsutdannelse, som har antroposofien som et eget øvelsesfelt. Legene samarbeider med sykepleiere og andre terapeuter som har forskjellige spesialutdannelser i antroposofiske terapier som kunstterapi, massasje, badeterapi og helseeurytmi.

Her kan du lese et innlegg av dr. Arne Enge om antroposofisk medisin.

Slik beskriver den Internasjonale Sammenslutningen av Antroposofiske Legeforeninger, IVAA, antoposofisk medisin.