Bli medlem

Medlemskap i  FALK

Foreningen for antroposofisk legekunst i Norge ble stiftet i 1980. Formålsparagrafen lyder slik: ”Foreningens formål skal være å støtte og verne om den impuls som Rudolf Steiner har gitt til en utvidet legekunst. Dette skal skje gjennom å spre og fordype kunnskapen om denne impulsen ved å bidra til virkeliggjørelsen av praktiske initiativ som forskning, utdannelse m.m., samt ved å gjøre foreningen til et samlingspunkt for mennesker som er interessert i en utvikling av legekunsten”.

Det blir stadig viktigere både nasjonalt og internasjonalt at en størst mulig interesseorganisasjon arbeider for anerkjennelsen av den antroposofisk medisinske retningen, både for at impulsen skal kunne bestå og for at den skal kunne utvikle seg videre. En impuls som ikke er et alternativ, men en oppfordring til utvikling av alle medisinske fagfelt, vil uvergerlig bli sett på som en utfordring. Uten tydelige ønsker fra en stor brukergruppe om at en slik medisinsk retning må finnes, er det ikke mulig å innarbeide denne i dagens moderne medisin. I mere enn 90 år er det blitt produsert et rikt utvalg av antroposofiske medisiner hvorav enkelte, som Iscador, har vunnet stor utbredelse på verdensbasis. Det er reell fare for at sentrale EU-bestemmelser innskrenker tilgjengeligheten av de antroposofiske medisinene. Det er meget viktig at en stor brukergruppe krever at disse medisinene fortsatt må være tilgjengelige. Som FALK medlem kan du være med å holde interessen for antroposofisk medisin levende.

Alle medlemmer får Falk-bladet 4 ganger i året. Tidsskriftet gir deg blant annet informasjon om antroposofisk medisinsk virksomhet i Norden og Europa, helseråd for barn og voksne, og oversikt over mulighetene for gratis medisinsk rådgivning.

Medlemskapet koster NOK 250 i året. Ønsker du medlemskap, ta kontakt på telefon: +47 55 28 74 14, eller på e-post: post@antroposofisk-legekunst.no