FALK medlems bladet

FalkbladFALK bladet utgis av svenske FALK. Det sendes til medlemmer av FALK i hele Norden tre ganger i året. Opp gjennom årene har det vært skrevet mange fine og inspirerende artikler i bladet.

FALK bladet har  faste spalter som

 • Husapoteket
 • Foreldre og barn

Her er eksempler på temaer som har vært belyst de siste årene

 • Ensomhet
 • Frihet
 • Relasjoner
 • Stress
 • Rytmer
 • Sykdom og helse
 • Jeget
 • Kommunikasjon
 • Viljen
 • Karma
 • Traumer
 • Fibromyalgi og smertediagnoser
 • Kreft
 • Selvmord
 • Selvfølelse
 • Meditasjon
 • Menneskets sammenheng med planetverdenen
 • Menneskets relasjon til dyrekretsen

Bli medlem av FALK og få medlems bladet tilsendt tre ganger i året!