Antroposofi

Antoroposofi av gresk anthropos, «menneske» og sophia, «visdom».

Antroposofien utspringer fra åndsvitenskapen  som er en moderne vei til utforskning av oversanselige virkelighetsområder. Gjennom åndsvitenskapen har Rudolf Steiner (1861 – 1925) gitt en omfattende utvidelse av naturvitenskapens reduksjonistiske og endimensjonale menneske- og verdensbilde.

Antroposofien er praksisorientert og i sitt vesen dogmefri. Steiner beskrev den derfor som ”en forskningsmetode for det allmennmenneskelige og for allmenne verdensfenomener”. Dermed uttalte han også hvilken holdning han forventet at antroposofien ble møtt med: den er ikke et lukket ”læresystem”, men en arbeidsmåte som bare kan eksistere ved at den er i kontinuerlig utvikling i og mellom mennesker.

Antroposofien liger bak en rekke praktiske initiativer som Rudolf Steiner skoler, Helsepedagogiske virksomheter og Biodynamisk jordbruk. Mange fagområder inspireres også gjennom antroposofien; f.eks arkitektur, litteratur, kunst, religion og medisin.

Rudolf Steiner:

Antroposofien er en erkjennelsesvei

som vil føre det åndelige i mennesket

til det åndelige i verdensaltet.

 

Les mer

antroposofi.no

antroposofi.info (Sverige)