FALK pasientfond

Falk pasientfond kan gi økonomiske midler til mennesker rammet av sykdom som ønsker et antroposofisk medisinsk tilbud for å få en bedre livssituasjon. Antroposofiske terapier og medisiner kan i de fleste sykdomssituasjoner være et vesentlig supplement til skolemedisinen. I behandlingsforløpet kan man komme til dypere selvinnsikt som gir et rikere liv.

Finansiering

Fondet ble opprettet i 2006 ved private midler. Senere har GC Rieber fondene gitt store bidrag. Pr august 2014 har omkring 30 personer fått betydelig støtte til behandlingsopphold.

For å kunne opprettholde tilbudet er pasientfondet avhengig av gaver, arvemidler eller annen finansiering. Givere kan ta kontakt med  FALK  Bergen, eller benytte konto 1254 20 29208.

Søknad om støtte

For å komme i betraktning til økonomisk støtte, må et eget søknadsskjema utfylles og attesteres av lege. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra hjemmesiden antroposofisk-legekunst.no.

FALK  betinger seg skriftlig tilbakemelding om personlige erfaringer og opplevelser med den medisinske behandlingen senest fire uker etter avsluttet opphold. Så vel søknader som tilbakemeldinger behandles konfidensielt.

Tilbakemeldingene hjelper  FALK  til å være en pådriver for større tilgjengelighet av antroposofisk medisinsk behandling.

VK3

Søknad sendes til Falk Pasientfond, Lindealléen 7, 5072 Bergen.

Retningslinjer
Søknadsskjema